НАЧАЛО
-= Счетоводна къща =-
“ДИАНА КОНСУЛТ” ЕООД
счетоводни услуги на абонаментен принцип
  * ЗА НАС
  * УСЛУГИ
  * КЛИЕНТИ
  * ЦЕНИ

  *КОНТАКТИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан , съобразен със спецификата на фирмената дейност
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES декларация
 • Попълване на Интрастат декларации и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ
 • Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ
 • Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни
  счетоводни стандарти  и публикуването им в Търговския регистър

 


  ©   2013 г.
DianaConsult.info 0898 420 982 | 0897 034 770 | 0888 949 308 | 0897 033 242 | 02 488 17 18 | 0885 110 342